Denne politik redegør for de cookies og persondata, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du anvender vores hjemmeside, tilmelder dig vores nyhedsmail eller opretter dig som bruger på vores kundeportal.

Databehandler

Når vi foretager revision eller erklæringsopgaver er vi dataansvarlige, hvorfor en databehandleraftale ikke vil være aktuel for disse ydelser. Ved levering af visse rådgivnings- og assistanceydelser, såsom lønadministration, vil vi agere som databehandler, hvorfor indgåelse af en databehandleraftale vil være relevant.

I disse tilfælde henviser vi til vores Databehandleraftale.

Indsamling af personlige oplysninger

Du vil altid blive informeret, inden vi indsamler personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, vi indsamler, kan for eksempel være dit navn, din e-mailadresse og lignende identifikationsoplysninger. Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv giver tilsagn hertil. Vores hjemmeside er henvendt til et alment publikum, og Acotio A/S indsamler ikke med fortsæt persondata om personer under 18 år.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

  • For at tilbyde sikker filudveksling

Cookies

Vi anvender cookies med det formål at optimere vores hjemmeside og dens funktionalitet, måle trafik og antal besøgende, og herved give os mulighed for at skabe øget brugervenlighed. Når vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Nødvendige cookies til sikring af statistik, funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer for at kunne genkende den ved gentagne besøg. Cookien må transmittere information via din internetbrowser med det formål at autentificere eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen). En cookie kan ikke indsamle information fra din computer og kan ikke bære på vira eller andre skadelige filer.

Når du accepterer brugen af cookies, enten ved at klikke videre på sitet, eller ved at klikke på knappen “Acceptér cookies”, placerer vi en cookie så vi ikke viser dig beskeden igen. Denne accept gemmes i ét år. Vi placerer cookies på din enhed for følgende formål:

  • Oprettelse af profil
  • Tilmelding til arrangementer
  • Cookie-indstillinger
  • Statistik

Vi placerer cookies på din enhed fra følgende tredjepartnere:

Google

Når du besøger Acotio A/S, bliver dit besøg delt med Google, for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette annoncer til dig. Statistisk, anonymiseret data opbevares til de mister forretningsrelevans.

Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med Google. Google kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Facebook

Når du besøger Acotio A/S bliver dit besøg delt med Facebook for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette annoncer til dig.

Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med Facebook. Facebook kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

LinkedIn

Når du besøger Acotio A/S bliver dit besøg delt med LinkedIn for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette annoncer til dig.

Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med LinkedIn. LinkedIn kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke.

Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder. Vi har implementeret hensigtsmæssige organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at beskytte dine persondata.

Vi opbevarer persondata på servere med begrænset adgang i sikrede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger evalueres løbende. Acotio A/S kan ikke garantere mod, at andre uberettiget tvinger sig adgang til data. Besøg på vores hjemmeside er derfor på den besøgendes eget ansvar.

Links til andre hjemmesider

På vores hjemmeside er der links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Acotio A/S er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.

Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

Adgang til dine personlige oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har indsamlet om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har desuden ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov for det.

Læs mere om cookies

Hvis du vil læse mere om cookies, eller lære hvordan du kan slette cookies på din computer – læs mere her vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Databehandleraftale

Generelt

I henhold til Databeskyttelsesforordningen opdeles ansvaret for korrekt behandling af persondata mellem den Dataansvarlige (kunde hos Acotio A/S) og Databehandleren (Acotio A/S). Samarbejdet baseres på et aftalebrev, der beskriver det arbejde, som Acotio A/S skal udføre. I det omfang Acotio A/S alene udfører revision eller anden erklæringsafgivelse med høj grad af sikkerhed er Acotio A/S dataansvarlig. Ved andre ydelser end revision vil Acotio A/S være Databehandler, og der er derfor krav om indgåelse af skriftlig aftale om persondatabehandling hos Acotio A/S – en såkaldt Databehandleraftale. Dette bilag udgør en sådan Databehandleraftale.

Dataansvarliges forpligtelser og rettigheder

Den dataansvarlige skal sikre, at behandlingen af personoplysninger, sker efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Dataansvarlige træffer beslutning om, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling, og skal sikre hjemmel til behandlingen.

Instruks

Acotio A/S behandler persondata på instruks fra den Dataansvarlige ud fra den aftale, der er indgået. Såfremt en instruks er i strid med Databeskyttelsesforordningen, vil Acotio A/S orientere den Dataansvarlige. Acotio A/S skal så vidt muligt bistå den Dataansvarliges forpligtelser i relation til de registreredes rettigheder, herunder indsigt, berigtigelse, begrænsning eller sletning, hvis de relevante persondata behandles af Acotio A/S. Omkostninger forbundet hermed, herunder tidsanvendelse hos Acotio A/S, afholdes af den Dataansvarlige.

Fortrolighed

Acotio A/S sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, har forpligtet sig til fortrolighed og er underlagt de generelle regler om tavshedspligt i revisorloven. Fortroligheden er gældende både under og efter behandlingen.

Behandlingssikkerhed

Acotio A/S følger anerkendte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at persondata hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Acotio A/S iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32.

Omfanget af persondata

Aftalen omfatter alle personoplysninger, som er nødvendige for opfyldelse af aftalebrev.

Brug af Underdatabehandler

Den Dataansvarlige er indforstået med, at Acotio A/S kan anvende underdatabehandlere. Acotio A/S er ikke forpligtet til at underrette den Dataansvarlige om sådanne underdatabehandlere ej heller når ændringer af disse finder sted. Underdatabehandleren er under Acotio A/S`s instruks. Acotio A/S har indgået skriftlig databehandleraftale med underdatabehandleren, således at underdatabehandleren opfylder de krav, der er stillet mellem den Dataansvarlige og Acotio A/S. Omkostninger herved afholdes af Acotio A/S. Såfremt den Dataansvarlige ønsker instruksbeføjelser direkte overfor underdatabehandleren, bør dette ske efter drøftelser med Acotio A/S. Omkostninger forbundet hermed, herunder tidsanvendelse hos Acotio A/S, afholdes af den Dataansvarlige.

Geografisk begrænsning

Acotio A/S´s behandling af persondata må alene foretages indenfor EØS. Ved databehandling udenfor EØS skal Acotio A/S indhente skriftligt samtykke fra den Dataansvarlige.

Overførsel af oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer

Acotio A/S må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, herunder for så vidt angår overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som Acotio A/S er underlagt; i så fald underretter Acotio A/S den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a. Acotio A/S videregiver ikke persondata til tredjemand uden skriftligt samtykke fra den Dataansvarlige. Videregivelse af persondata kan dog ske såfremt det følger af lovgivning eller nærværende aftale.

Bistand til den dataansvarlige  

Acotio A/S bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelses-forordningens kapitel 3. Acotio A/S bistår den dataansvarlige med at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Acotio A/S, jf. art 28, stk. 3, litra f.

Sletning og tilbagelevering af oplysninger

Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling forpligtes Acotio A/S til, efter den dataansvarliges valg, at slette eller tilbagelevere alle personoplysninger til den dataansvarlige, samt at slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller national ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

Tilsyn og revision

På den Dataansvarliges anmodning giver Acotio A/S den Dataansvarlige tilstrækkelige informationer til, at denne kan påse, at Acotio A/S har truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Såfremt den Dataansvarlige ønsker, at tilsynet skal omfatte underdatabehandlere, oplyses Acotio A/S om dette. Acotio A/S indhenter herefter tilstrækkelige informationer hos underdatabehandlere. I forbindelse med den Dataansvarliges anmodning aftales en passende frist til håndtering af tilsynet. Såfremt Acotio A/S får udarbejdet en sikkerhedsrevisionsrapport for behandling af persondata hos underdatabehandlere, er den Dataansvarlige berettiget til at få udleveret en kopi heraf. Ønsker den Dataansvarlige at få udarbejdet en sikkerhedsrevisionsrapport aftales dette nærmere med Acotio A/S. En sikkerhedsrevisionsrapport udarbejdes i overensstemmelse med en anerkendt revisionsstandard af en alment anerkendt og uafhængig tredjepart med erfaring indenfor området. Omkostninger, herunder tidsanvendelse hos Acotio A/S, i forbindelse med tilsyn og sikkerhedsrevisionsrapporter afholdes af den Dataansvarlige.

 

Sikkerhedsbrud

Bliver Acotio A/S bekendt med persondatasikkerhedsbrud, vil Acotio A/S uden unødig forsinkelse lokalisere bruddet og begrænse opstået skade i videst muligt omfang. Acotio A/S vil i den forbindelse underrette den Dataansvarlige om persondatasikkerhedsbruddet.

Ikrafttræden og ophør

Aftalen træder i kraft samtidig med underskrift af aftalebrev. Ved ophør af samarbejde i henhold til aftalebrev ophører databehandleraftale tillige. Dog således at databehandleraftalen er gældende indtil sletning af data hos Acotio A/S.